„Nowe tenedencje w malarstwie polskim” 19.11.2011 – 26.02.2012 Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy