Ciało w malarstwie. Michał Haake/arteon, grudzień 2014