To see the world in a grain of sand...infinity in an hour. t

Krzysztof Gliszczyński Zobaczyć świat w ziarnku piasku… , 2007-2008, obraz synergiczny, pigmenty, enkaustyka na płycie, 100 x 100 cm