Round the Kaaba. Wokół Kaaby. Enkaustyka na płycie. 100 x 10

Krzysztof Gliszczyński Wokół Kaaby, 2007-2008, obraz synergiczny, pigmenty, enkaustyka na płycie, 100 x 100 cm