2.wersja.Krzysztof Gliszczyński „pulp fiction”,2015, obraz synergiczny na płótnie, olej, enkaustyka, 200x300 cm, 2013-2015

Krzysztof Gliszczyński Pulp fiction obraz synergiczny, dwuczęściowy na płótnie 200 x 300 cm realizowany w latach 2013-15 , technika enkaustyka

W malarstwie poszukuję napięcia pomiędzy jego przyczyną materialną (farbą) a ideą,

której jest nośnikiem. Ten splot, dzięki płynnemu medium, jakim jest malarstwo, pozwala

na badanie stanów pośrednich, bycie poza czasem, pomiędzy nieobecnym a widzialnym.

Płynność malarstwa pozwala na przenikanie czasu, odnajdywanie swojego miejsca

między nim. Ciało w procesie akcji – malowania – jest łącznikiem, który zmienia się w

funkcję medium, by stać się jego lustrem. Język ciała mówi więcej, ukazując to, co zdaje

się niewidzialne. Ciało i jego gest otwierają nieświadome, by w twórczym procesie

wyobcowywania rozbić szczegół i zatrzymać całość w kadrze. Moment scalania i rozbicia

– te dwie sprzeczności – stają się dla mnie imperatywem do poszukiwań nowych znaczeń,

stają się pytaniem o połać, o sens, pulp fiction naszej rzeczywistości.