Naczynia – obiekty. Wystawa Fundacja Atelier. Warszawa, ul. Foksal. 5.03.2010-5.04.2010

Wystawa, która zostanie zaprezentowana w przestrzeni galerii Fundacji Atelier w Warszawie, dotyka tego co zwyczajne i często niezauważalne. Naczynie jest czymś powszednim, a czasami jednorazowym. W pracowni malarza jest nieodłącznym elementem jego warsztatu, jak retorta u alchemika. Tu dokonuje się przemiana przechowywanej ideii w zmaterializowaną wizję. To co puste, zostaje wypełnione. Staje się śladem procesu łączącym w sobie przeciwieństwa tego co wewnętrzne i zewnętrzne. Materia, którą zostają wypełnione naczynia, nosi w sobie ślady pamięci. Często są to residua pozostałości procesów malarskich, ale także pozostałości, które dotyczą osobistej egzystencji. Popiół, farba z podłogi rodzinnego domu, nie są już tylko tym co widzimy.
Forma naczynia, często pojawiająca się w moich obrazach, jako retorty, mandorle, zwróciła moją uwagę, na formę naczyń jednorazowego użytku. Np. w pracy „Cinisbacillus”, tworzę odlewy z popiołem z form kubków plastikowych, w których sprzedawany jest jogurt. Zewnętrzna forma, która nosi w sobie ślady oddziaływania współczesnej kultury, posiada pamięć wspólną, społeczną. Uwidacznia się problem jednorazowości, unifikacji i kultury konsumpcji.
Wystawa składać się będzie się z elementów kolekcji, których ostateczny kształt będzie widoczny po zrealizowaniu w galerii. To kolejny element, który będzie podkreślał fragmentaryczność i zmienność ostatecznego kształtu pracy.
Wystawa dotykać będzie problemu pamięci pomiędzy tym co osobiste a społeczne, puste a wypełnione, wewnętrzne a zewnętrzne.
Krzysztof Gliszczyński, 2010